Ook de moderne boer gaat tegenwoordig graag op vakantie, VK 23 aug. En gelukkig maar dat deze ook ondernemers het belang van ontspanning en vrije tijd inzien. Hard werken moet afgewisseld worden met uitrusten. Dat is goed voor het hoofd én het lijf. Echter, de belangrijkste werknemers van de boer, wordt dit niet gegund. De melkkoeien hebben helemaal geen vrije tijd, vakantie, ziekteverlof of zelfs maar zwangerschapsverlof. Als dwangarbeiders produceren zijn 365 dagen per jaar melk. Ondertussen baren ze kalfjes in een onnatuurlijk rap tempo. Enige tijd met hun pasgeborene wordt ze zelfs niet gegund. En zelfs als ze ziek zijn, blijven ze voor hun baas geld verdienen. Moeten we voor deze werkende dieren met zulke extreme werkdagen ook niet wat regelen? In ieder geval het recht op een paar vrije dagen per jaar, een vorm van zwangerschapverlof en misschien zelfs wel een tijdje pensioen als hun melkproductie is afgenomen? De moderne koe is hier ook echt aan toe.

Brief van de dag, Volkskrant 25 aug 2021