Caroline van der Plas wil graag regeren met de PVV. Ze stelt hier echter een voorwaarde aan, de PVV moet stoppen met het steunen van moties die boeren dwarszitten. Van der Plas zegt in het NRC dinsdag 28 november dat ‘ze soms stemmen alleen omdat Dion Graus het zielig vindt voor de kippen’.

Ik heb nieuws voor de BBB: het is ook zielig!

De BBB heeft een aantal kernwaarden geformuleerd die in hun verkiezingsprogramma worden uitgewerkt. Een daarvan is meten = weten. ‘We stellen feiten en metingen boven modellen (…)’. Nou, dan ontkomt de partij er niet aan de feiten in de veehouderij te onderkennen en objectief vast te stellen dat de manier waarop de dieren gehouden worden inderdaad erg zielig is. 

 In een onderzoek onder 51.000 vleeskuikens in Nederland bleek dat slechts 2,2% van de kuikens géén problemen hadden bij het lopen.⁠1  Dat wil zeggen dat bijna alle kuikens in de reguliere veehouderij in meer of mindere mate kreupel lopen en hier pijn bij ondervinden.  Dit zijn 38 miljoen dieren⁠2 met pijn, veroorzaakt door de manier van fokken. Dat is een feit en dat is zielig. 

De leghennen zijn niet minder zielig. Bijna alle dieren hebben aan het eind van de hun productieve leven een breuk in hun borstbeen, mede veroorzaakt door de onnatuurlijke hoeveelheid eieren die ze moeten leggen. Onderzoek toont aan de dat de dieren tot drie weken na een breuk depressieachtige verschijnselen vertonen. De oorzaak hiervan is de pijn van de breuk. Dat is een feit en dat is zielig.

Kippen herkennen individuen en hebben hun voorkeuren voor bepaalde dieren en hun afkeer van anderen. Ze sluiten vriendschappen en rouwen als een vriend doodgaat of verdwijnt. Ze praten tegen hun kuikens, als voordat deze uit het ei gekropen zijn.⁠3 Ze tonen onrust en lijken ontdaan als hun kuiken stress of pijn ervaart. Hun hartslag stijgt als ze hun kind in een ongewenste situatie zien. Wetenschappers beschouwen dit het ultieme bewijs voor de aanwezigheid van empathie.⁠4 

Empathie is een eigenschap die lang alleen aan de mens werd toegekend. Alleen de mens zou slim genoeg zijn om zich te kunnen inleven in de ander. Maar terwijl uit meer en meer onderzoek blijkt dat ook andere dieren empathisch zijn en zich bekommeren om hoe anderen zich voelen, is de mens haar empathisch vermogen steeds beperkter en eenzijdiger in gaan zetten. De BBB bewijst dit met haar uitspraak des te meer.  

 

anImage_20.tiff

1 Welzijn van vleeskippen en de rol van de fokkerij, Centre for sustainable animal stewardship, Universiteit Utrecht (2018) p28

2 https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84952NED/table?defaultview

3 Rogers, Lesley J., The Development of Brain and Behaviour in the Chicken. Wallingford, Oxfordshire, 1995. p. 48

4 https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1364383/Scientists-say-chickens-empathy-feel-pain.html bezocht 10 november 2022