In Science: Nieuw onderzoek onthult de verrassende complexiteit van de geest van geiten, varkens en andere dieren in de veehouderij.

Maar waarom zijn er dan zo weinig wetenschappers bezig met de intelligentie en communicatie van koeien, kippen en varkens?

En waarom gaat die interesse wel uit naar honden, apen en olifanten?

In het artikel staat de alleszeggende verklaring: ‘why waste time if it’s not going to improve milk or meat production?’

Dat is exact waar wij ook tegenaan lopen. De waarde van onze projecten is niet in toegenomen productiviteit uit te drukken. Sterker nog, soms zal blijken dat het voor dierenwelzijn beter is om juist minder te gaan produceren. En wie wil dit soort onderzoeken dan financieren?

Het Barth Misset Fonds dus. Zij financieren ons project waarin we de taal van koeien in beeld brengen. Begin volgend jaar zullen we de eerste resultaten delen.

Voor ons project dat geluk en plezier bij kippen gaat meten zoeken we nog middelen. In het kader van een dierwaardige veehouderij zou het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dit interessant moeten vinden. Maar als de boeren er niet mee geholpen worden, is financiering ‘moeilijk’.

Oprechte interesse in de belevingswereld van koeien, kippen en varkens is er dus helemaal niet.

En dat is gelet op de wetenschappelijke inzichten die in het onderstaande artikel worden beschreven ontzettend jammer.